Vragenlijst Leefbaarheidsonderzoek 2022

2 x of vaker een uitnodigingsbrief ontvangen?

Voor het leefbaarheidsonderzoek onder inwoners van de gemeente Meierijstad worden soms meerdere mensen op een adres uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.
Het kan dus dat meerdere personen in uw huishouden een uitnodigingsbrief ontvangen. We verzoeken alle uitgenodigde leden van het huishouden de vragenlijst in te vullen met hun eigen inlogcode, die in de persoonlijke brieven staat.

Per abuis is op een aantal adressen de uitnodigingsbrief echter twee keer toegezonden aan dezelfde persoon. Als dat bij u het geval is, vragen wij u natuurlijk maar 1 keer de vragenlijst in te vullen, met de inlogcode uit 1 van de brieven. De andere brief kunt u weggooien.

Door uw persoonlijke code hieronder in te voeren en op OK te klikken, opent de vragenlijst.

Persoonlijke code:

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met
0800-2667263 of enqueteafdeling@companen.nl.

Fair Data Keurmerk

Wij zijn lid van de MOA, de Nederlandse brancheorganisatie van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met marktonderzoek. Companen voldoet aan de eisen die het Fair Data keurmerk van de MOA stelt. Zie voor nadere informatie www.moaweb.nl.